Ga naar inhoud
Wilbert van de Kamp en Bianca Filemon
← De Sociale Troonrede 2018

OmaPost en Ben

12.000 kerstkaarten met de groeten van Ben en Omapost

Tijdens het onderzoek voor De Sociale Troonrede 2018, waarbij we op zoek waren naar opvallende samenwerkingen tussen sociale ondernemingen en andere bedrijven, werden we meermaals getipt op de eindejaarsactie van Ben– inderdaad, de telecomaanbieder – en sociale onderneming Omapost. Samen maakten ze het mogelijk dat 2000 ouderen in Nederland eind vorig jaar in totaal 12.000 kerstkaarten in de brievenbus kregen. Online verstuurd door de abonnees van Ben en door samenwerking met Omapost omgezet in ‘echte’ kaarten. Een geslaagde actie op meerdere fronten. “Ben heeft iemand van 72 jaar in dienst genomen die het verschrikkelijk vond om met pensioen te gaan.”

Foto WIlbert van de Kamp (c) Maartje Strijbis

De drijfveren van Ben

Dat deze actie helemaal past bij de sociale doelstellingen van Omapost mag duidelijk zijn. Maar wat is de beweegreden van Ben om zijn eindejaarsactie te koppelen aan sociale doelstellingen? Bianca Filemon is Ben’s communicatiemanager. Ze legt uit waarom deze actie goed past bij het bedrijf. “Ben wil veel persoonlijkheid uitstralen. Iedereen raakt verslaafd aan de wereld van zijn telefoon en vergeet om zich heen te kijken. Dat merk ik ook aan mijn eigen oma. Die snapt Whatsapp niet en voelt zich daardoor soms buitengesloten. Dus wilden we dit jaar een échte sociale actie. Niet iets waarbij we bijvoorbeeld gratis MB’s zouden weggeven; daarmee pak je dit probleem niet aan.”

“Mijn eigen oma snapt Whatsapp niet en voelt zich daardoor soms buitengesloten. Dus wilden we dit jaar een échte sociale actie. Niet iets waarbij we bijvoorbeeld gratis MB’s zouden weggeven; daarmee pak je dit probleem niet aan.” – Bianca Filemon

Filemon vertelt enthousiast over de totstandkoming van de samenwerking. “Het idee ontstond bij twee collega’s die op bezoek waren geweest bij Stichting De Zonnebloem. Daar zagen ze met eigen ogen hoe kwetsbaar ouderen soms kunnen zijn. Ons team was het snel eens: de geplande eindejaarsactie zou zich op deze doelgroep moeten richten.” Bij de zoektocht naar een partner om hier handen en voeten aan te geven kwam Filemon in contact met Omapost.

Van idee naar impact in enkele weken

Wilbert van de Kamp is oprichter en bedenker van Omapost. “Voordat Ben bij ons terecht kwam, hadden ze al een aantal andere partijen benaderd. Maar die zaten er vooral zakelijk in. Wat ons als sociale onderneming onderscheidt van anderen, is dat we in eerste instantie kijken naar de maatschappelijke opbrengst, in plaats van de financiële winst die we uit zo’n project halen. Bovendien past de maatschappelijke boodschap die Ben hiermee wil afgeven heel goed bij de missie van onze onderneming.” Ook sloot de samenwerking aan bij een van de interne doelstellingen van Omapost om vaker met grote partijen samen te werken. “We vragen ons constant of hoe we een groter publiek kunnen bereiken, en zo meer maatschappelijke impact kunnen maken. Deze samenwerking was voor ons een mooie gelegenheid om ons bereik te vergroten.”

“Wat ons als sociale onderneming onderscheidt van anderen, is dat we in eerste instantie kijken naar de maatschappelijke opbrengst, in plaats van de financiële winst die we uit zo’n project halen.” – Wilbert van de Kamp

Er was echter wel wat haast bij geboden. Het plan ontstond eind november en op 7 december moest de actiepagina online staan om nog op tijd te kunnen zijn voor de kerstdagen. Filemon is er trots op dat het is gelukt. “Dat komt doordat we snel konden schakelen met Ompapost. We konden hun ontwikkelaars zelfs ’s avonds laat nog bellen. Beide teams gingen vol voor het project en namen een houding aan waarbij alles mogelijk was.”

Wilbert van de Kamp en Bianca Filemon

Succesfactoren

Een gedeelde missie en een gevoel van urgentie zijn slechts twee van de succesfactoren van het slagen van deze actie. Ook de manier waarop Ben georganiseerd is werkt hieraan mee, vertelt Filemon. “We werken zelforganiserend. Dus als we ergens voor gaan, dan werkt iedereen mee. Alle teamleden – en dat zijn er zo’n stuk of 40 – hebben de verstuurde kaartjes wel gezien.” Dat het belangrijk is om doelgericht te werk te gaan, kan Van de Kamp beamen. “Alle partijen, ook samenwerkingspartners zoals de ANBO, De Zonnebloem en Marne Drukkers, begrepen het sociale gevoel van de campagne en hielden het einddoel goed voor ogen. Daardoor verdwenen discussies over de ‘look-and-feel’ of ‘tone-of-voice’ naar de achtergrond.”

Geen enkele samenwerking verloopt vlekkeloos, maar bij deze samenwerking is eigenlijk vrij weinig misgegaan, vertelt Filemon. “Dat is ook een succesfactor, want anders hadden we dit idee nooit kunnen realiseren in zo’n korte tijd.”

Samenwerking met meerwaarde

Filemon hoopt dat deze actie inspirerend werkt voor andere bedrijven. “Ik wil graag aanmoedigen dat ook andere bedrijven aandacht vragen voor het ‘omzien naar elkaar.’ Denk verder dan de traditionele reclames die je in december vaak ziet en waar je misschien wel een Gouden Loeki voor wint, maar die geen enkel maatschappelijk verschil maken.” Van de Kamp ziet juist voor grote bedrijven goede mogelijkheden om een maatschappelijke rol te vervullen. “Voor een groot bedrijf is de uitdaging om anders naar de marketingafdeling te gaan kijken. Acties die verder gaan dan het opdrijven van de verkoopcijfers kunnen een enorme waarde hebben. Dit kan leiden tot een positiever imago.” En samen zijn ze het erover eens: samenwerken met een sociale onderneming maakt zo’n actie sterker en geloofwaardiger.

“Ik wil graag aanmoedigen dat ook andere bedrijven aandacht vragen voor het ‘omzien naar elkaar.’” – Bianca Filemon

Voor Ben was de actie zeer geslaagd. “Het heeft ons uiteindelijk veel positieve reacties opgeleverd. Het publiek begreep de sociale doelstelling en niemand deed het af als misplaatst commercieel.” Ook Omapost hield er nog iets aan over. “We kregen een batchvoordeel van 1 cent per kaartje van PostNL. Dat lijkt niet veel, maar voor de kosten van onze kleine onderneming maakt het een groot verschil.”

De samenwerking leidde ertoe dat Van de Kamp en Filemon elkaars ondernemingen nog beter hebben leren kennen. Filemon was positief verrast door de slagkracht van het team van Omapost. “Ik heb gemerkt dat ze, ondanks hun kleine team, eigenlijk meer doen dan ik had verwacht. Ik zie veel mogelijkheden voor de onderneming. Niet alleen gericht op eenzame ouderen, maar ook op andere doelgroepen. Gelukkig staan ze altijd open voor andere insteken.” Wilbert leerde dat Ben eigenlijk niet anders functioneerde dan Omapost. “Ik wist niet dat Ben zo sociaal betrokken was. In het team zit enthousiasme en drive om bij te dragen en zeker geen 9-tot-5 mentaliteit.”

“Ik wist niet dat Ben zo sociaal betrokken was. In het team zit enthousiasme en drive om bij te dragen.” – Wilbert van de Kamp

Wilbert van de Kamp en Bianca Filemon

Tips en tricks

Ter afsluiting hebben Filemon en Van de Kamp nog een paar tips voor sociale ondernemingen en grotere bedrijven die ook nadenken over een samenwerking.

De tips voor samenwerken met een sociale onderneming van Bianca Filemon – communicatiemanager bij Ben:

  • Verkoop je verhaal (intern) heel enthousiast. Bij een groter bedrijf zijn er altijd andere afdelingen die ook mee moeten doen om een actie tot een succes te maken.
  • Werk agile; gewoon doen!
  • Denk niet in eenmalige acties maar herhaal. Alleen dan kun je leren en verbeteren.
  • En tot slot: wees je er in september al van bewust dat het in december kerst wordt, dan heb je meer tijd om zoiets op te zetten!

De tips voor samenwerken met een groter bedrijf van Wilbert van de Kamp – oprichter van sociale onderneming Omapost:

  • Neem voldoende tijd om na te denken over de doelgroep die je wil bereiken.
  • Laat zien dat datgene wat je doet, ook stevig is. Dan wek ej geen argwaan bij je partners.
  • Durf van je partner te vragen dat ze expertise inbrengen die je zelf niet in huis hebt. Je hoeft niet alles zelf te doen.

Met dank aan:

  1. Wilbert van de Kamp (OmaPost) en Bianca Filemon (Ben)

Geschreven door:

  1. Rutger van Weeren