Ga naar inhoud
← De Sociale Troonrede 2017

Kansen en barrières

Identiteit & imago sociaal ondernemerschap

De meeste mensen toetsen zich aan hun eigen omschreven definitie van ‘sociaal ondernemerschap’. Waar sommigen niet weten of ze nu sociaal ondernemer zijn en zo gezien worden, zien anderen zichzelf meer als ‘intrapreneur’: een werknemer binnen een sociale onderneming. Ook zijn er mensen die zichzelf ‘maatschappelijk’ of ‘idealistisch’ ondernemer noemen of benoemen dat ze met een sociaal ondernemende houding werken. Men omschrijft het zijn van een sociaal ondernemer vaak aan de hand van verschillende aspecten van een onderneming: de missie, manier van produceren, aangeboden diensten/ producten, de (rechts)vorm van de onderneming, het verdienmodel, inkomstenverwerving en definitie van kapitaal, de doelgroep van de onderneming en de impact en verbinding die gemaakt wordt.

“Ik ben een sociaal ondernemer. We hebben een duurzaam product. Ons product wordt in elkaar gezet door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Deelnemer enquête

Ook wordt de sociaal ondernemer vaak beschreven middels de competenties die hij of zij bezit of zou moeten bezitten. Misschien is dat ook wel hetgeen sociaal ondernemers bindt; de wijze waarop zij dingen aanpakken en de houding die er bestaat tegenover werk.

Hoe?

Denken en werken in een nieuwe wereld
Anneke Krakers – Welzijn Nederland

Toen ik zo’n 10 jaar geleden het ondernemerschap ontdekte was ik enorm gretig. Op Twitter ontdekte ik fantastische mensen zoals Martijn Aslander, Niels Schuddeboom, Sanne Roemen, Ronald van den Hoff. Nieuwe Ondernemers. Sociale Ondernemers.

Wat ik van hen heb geleerd is het denken en werken in een nieuwe wereld. Gretig heb ik geluisterd naar verhalen over de power van sociaal kapitaal, het aanstaande omvallen van hiërarchische instituten, het belang van waarde boven geld. Voor mij als ondernemer heeft sociaal ondernemerschap hierdoor echt smoel gekregen.

Rechtsvormen en regelgeving

Er wordt creatief omgegaan met het feit dat er (nog) geen speciale rechtsvorm bestaat voor sociaal ondernemers. Bijvoorbeeld door naast de BV een stichting op te richten, samen te werken met een stichting of te werken in een coöperatie of als collectief van zelfstandigen. Sommige initiatieven en sociaal ondernemers zijn geforceerd zich als stichting in te schrijven. Dit past niet altijd bij hun doelstellingen en manier van werken en er komen soms ook ongewenste administratieve en organisatorische lasten bij kijken.

“Fiscale wetgeving en keuze rechtsvorm is een probleem (kijk naar landen om ons heen; leer!). We hebben te maken met ouderwetse financieringsvormen. Dit kan innovatiever.” Deelnemer enquête

Ook regelgeving loopt, tot ergernis van sociaal ondernemers, vaak achter. Het gevoel heerst dat er (nog steeds) uitgegaan wordt van oude structuren en de regelgeving niet wordt aangepast aan ontwikkelingen die in de samenleving spelen. Naast regelgeving wordt het financiële aspect van sociaal ondernemen door de deelnemers van de Sociale Troonrede ook vaak als barrière genoemd. Denk hierbij aan het aansluiten op bestaande geldstromen, het aanvragen van fondsen en het vinden van betalende klanten in de ‘markt’.

Meten van sociale impact

Sociaal ondernemers creëren sociale- en maatschappelijke impact. Het meetbaar maken en aantonen van deze impact is vaak een vereiste voor het in aanmerking komen voor financiering. Aantonen dat een dienst of product meervoudige (maatschappelijke) waardecreatie creëert vormt een uitdaging. Zeker wanneer het gaat om projecten of diensten in de zorg- en welzijnssector, die zich bijvoorbeeld richten op de leefbaarheid in een wijk, talentontwikkeling van bewoners of maatjesprojecten.

Veel ondernemingen kiezen voor een brede aanpak. “De Voedseltuin Rotterdam zet in op diverse waardecreaties door de focus te leggen op sociale cohesie, groen en de arbeidsmarkt.” aldus Kracht in NL.

“Sociale firma’s zijn sterk in opkomst, omdat ze een lucratiever verdienmodel hebben dan sociale ondernemingen die zich inzetten voor kwetsbare mensen. Daardoor blijft sociaal ondernemen in zorg en welzijn (ook door complexe wet en regelgeving zorg en hoge bureaucratie).” Deelnemer enquête