Ga naar inhoud
← De Sociale Troonrede 2017

Van ‘ik naar wij’

Sociaal ondernemers nemen een voorzichtige kanteling waar. Weg van het individualisme en neo-liberalisme, naar meer saamhorigheid en aandacht voor elkaar. De participatiemaatschappij is volop in ontwikkeling en staat veel in het teken van ‘eigen verantwoordelijkheid.’ Dit betekent echter niet dat de inzet van professionals overbodig wordt. De grens tussen rollen en verantwoordelijkheden van een ‘professional’ en ‘actieve buurtbewoner’ vervaagt steeds meer. De vraag is tevens wanneer er in dergelijke gevallen sprake is van een sociaal ondernemer en wanneer van een ‘gewone’ actieve burger.

“Veel ondernemingen zijn bezig met andere dingen dan cohesie. Kijk bijvoorbeeld naar buurttuinen, zij hebben cohesie niet per se als doel, maar het is wel een bijkomend effect. Bijvoorbeeld doordat de omgeving veiliger wordt en dat mensen elkaar beter kennen. Het oude verhaal van de buurtsuper vindt weer steeds meer plaats op lokaal niveau.” Kracht in NL

In een maatschappij waarin bezuinigingen druk zetten op de systemen waar mensen afhankelijk van zijn, is het belangrijk om als professionals hecht samen te werken en goed te kijken naar de rol van de overheid, de rol van organisaties en de rol van burgers zelf. We moeten elkaar niet als concurrenten zien, maar als een aanvulling op de kennis en kunde die wij misschien zelf niet beschikken om zo een krachtige (sociale) samenleving te creëren. Er bestaan diverse platforms en campagnes, zoals ‘De Beweging’ en ‘MaatschapWij’, die inspireren om beter naar elkaar te luisteren. Ze stimuleren mensen om (weer) na te denken over wat het betekent om samen te leven in plaats van voor onszelf alleen. Zoals MaatschapWij stelt: “Het begint met meer ‘wij’ in de maatschappij.”

Doordat steeds meer mensen bezig zijn met vernieuwing binnen de bestaande systemen zien sociaal ondernemers nieuwe ‘sociale ecosystemen’ ontstaan. Bij Movisie is hier ook onderzoek naar gedaan. Christine Kuiper (adviseur Sociale Innovatie bij Movisie) stelt: “Een sociaal ecosysteem is een infrastructuur die de samenwerking tussen uiteenlopende partijen over een sociaal vraagstuk vergemakkelijkt en faciliteert. Het systeem moet beschikken over voldoende hulpbronnen. Dit zijn financiële bronnen zoals subsidies, sociale bronnen zoals een informeel netwerk, en mensen met voldoende capaciteit en kwaliteit.”

“Het gaat niet om de unieke personen die in staat zijn het verschil te maken. Het gaat zelfs niet alleen om sociale ondernemingen die iets bijzonders laten zien. Het gaat erom het sociale ecosysteem te zien en te ontwikkelen. Geen ondernemer gedijt zonder de omliggende context” Deelnemer enquête

Hoe?

Gezonde biologische groenten voor een eerlijke prijs, lokaal geproduceerd en met liefde bereid.
Mark Verhoef – Springplank coaching

Wij geloven in een wijk waarin het fijn is om elkaar te ontmoeten, te werken en te delen in wat de natuur ons geeft. Met respect voor elkaar en met plezier in het samen oogsten. Onze droom is lokaal verbouwd en (h)eerlijk voedsel uit de eigen wijk, betaalbaar en bereikbaar voor iedereen. Vanuit Voedseltuin Overvecht bouwen wij aan een lokaal duurzaam merk: ProefLOKAALOvervecht.

De groenten die in de tuin worden verbouwd verkopen we aan restaurants en kookgroepen in de wijk en in onze eigen buurtlandwinkel. Van kweken tot eten: zo van het land op je bord, in je eigen buurt. Want wij geloven dat het kan en we maken het waar: gezonde biologische groenten voor een eerlijke prijs, lokaal geproduceerd en met liefde bereid. Voedseltuin Overvecht werkt als een collectief van buurtbewoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties.