Ga naar inhoud
← De Sociale Troonrede 2017

Werken aan werk

De arbeidsmarkt en de wetgeving rondom participatie en het sociale domein verandert sterk. Dat leidt ertoe dat steeds meer sociaal ondernemers ruimte creëren voor mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ (zoals gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) op basis van gelijkwaardigheid. Ze zijn gemotiveerd omdat ze zien dat er veel mensen onnodig langs de zijlijn van de samenleving staan en hun krachten en talenten daardoor onbenut blijven. Er ontstaan allerlei dwarsverbanden die bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Mensen krijgen de kans om hun talent te laten zien en bewijzen dat zij mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Denk aan projecten waarin jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen, ondernemingen waar dak- en thuislozen werken, of het begeleiden van ‘starters’ naar de arbeidsmarkt.

“Initiatieven laten zien dat iedereen waarde heeft en dat iedere waarde telt. We zien dat partijen die normaal gesproken niet aan het werk komen, nu ineens wel kansen krijgen. We moeten opnieuw met elkaar nadenken over het concept vrijwilligers. Wellicht bestaat er straks wel een concept dat iedereen een dag per week society work doet.” Kracht in NL

De komende jaren zullen er steeds meer banen zelf gecreëerd moeten worden. Zelfstandig ondernemerschap, flexibele contractvormen en het combineren van werk met vrijwillige inzet nemen toe. Het onderwijs speelt hier steeds beter op in. Door ondernemerschap deel uit te laten maken van het reguliere curriculum, het aanbieden van minors en het zoeken van verbinding met de buurt, wijk en arbeidsmarkt.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt geven veel mensen een gevoel van vrijheid omdat zij vanuit hun passie en talent aan de slag kunnen. Voor anderen brengt dit echter veel onzekerheid met zich mee. De manier waarop we werken verandert ook. Men gaat steeds meer samenwerken, organisaties worden horizontaal georganiseerd en teams opereren zelfsturend. Het gezamenlijk werken aan sociaal-maatschappelijke thema’s wordt als een grote meerwaarde gezien. Zo zijn er bijvoorbeeld buurtbewoners die (als sociaal ondernemers) binnen een collectief ondernemen om hun wijk te verbeteren.

“Je ziet steeds vaker netwerken ontstaan in plaats van organisaties. Samenwerking die werkelijk over de schutting heen gaat. Organisaties moeten daarvoor over hun eigen schaduw heen stappen.” Deelnemer enquête

Hoe?

Bij Firma Koos geloven we in meedoen. Door iedereen, altijd en overal.
Anneleen van der Kolk – Firma Koos

Firma Koos is mijn label met producten van sociale werkplaatsen en gerecycled materiaal. Het begon op initiatief van De Regenboog Groep, een Amsterdamse stichting die zich inzet voor mensen in sociale armoede. Dat doen ze bijvoorbeeld in sociale werkplaatsen, waar mensen werken die even op een zijspoor zitten; door een psychose, een ongelukkige samenloop van omstandigheden of simpelweg door het verleden, wie zal het zeggen? En wat maakt het ook uit? Ze zijn gewoon aan het werk! Firma Koos maakt dat zichtbaar.

We ontwerpen producten waarbij iedereen kan bijdragen aan het maakproces. Sterker nog, de producten worden ontworpen met de makers in het achterhoofd, je hoeft niet perfect te kunnen naaien om wel mee te kunnen doen aan het maken van een laptophoes. Want bij Firma Koos geloven we in meedoen. Door iedereen, altijd en overal.